bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2019 rok

____________________________

03.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz osób bliskich dziecku połaczonego z elementami zajęć przeciw wypaleniu zawodowemu i zmęczeniu" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2" Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe (pdf, 5.16 MB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (docx, 101 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia (pdf, 110 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 187 KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1.02 MB)


Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (pdf, 801 KB)

____________________________

28.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu w górach w okresie ferii zimowych dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w załącznikach:


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.99 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 96 KB)
Zal_nr _2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 160 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 206 KB)Informacja z otwarcia ofert (pdf, 141 KB)


Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf, 1.39 MB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy. (pdf, 377 KB)

____________________________

23.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na „Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do teatru dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z Domu Dziecka w Wojsławicach” w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Więcej informacji w załączonych plikach:

Ogłoszenie do zamówienia (pdf, 4.24 MB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (doc, 101 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia (pdf, 110 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 185 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf, 664 KB)

____________________________

16.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi psychologicznej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Więcej informacji w załączeniu:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.53 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (pdf, 164 KB)
Zal_nr_2_opis przedmiotu zamowienia (pdf, 126 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 176 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 355 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 353 KB)

____________________________

02.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.68 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 95 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia LIDER (pdf, 137 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 172 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 697 KB)

____________________________

02.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi psychologicznej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w załączeniu:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.55 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 95 KB)
Zal_nr_2_opis przedmiotu zamówienia (pdf, 126 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 174 KB)

____________________________

19.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie na usługi społeczne pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" realizowanego w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 211 KB)


Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 120 KB)


Zał_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)


Zał_nr_3_wzór umowy (pdf, 175 KB) _nr_3_wzor umowy (pdf, 175 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 4.83 MB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 3.02 MB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na części nr I, II, IX (pdf, 1.5 MB)

____________________________

17.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na usługi społeczne pn. "ŚWIADCZENIE USŁUGI LIDERA GRUPY WSPARCIA W RAMACH PROKJEKTU "RODZINKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO".

Więcej informacji w załącznikach:


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne LIDER (pdf, 200 KB)


Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty Lider (doc, 98 KB)


Zal _nr _2a _Opis przedmiotu zamówienia LIDER RODZ. ZAST (pdf, 138 KB)


Zal _nr _2b _Opis przedmiotu zamówienia LIDER RODZ. BIOL (pdf, 139 KB)


Zal _nr_ 3a_Wzór umowy Lider dla rodz. zastępczych (pdf, 172 KB)


Zal _nr_ 3b_Wzór umowy Lider dla rodziców biologicznych (pdf, 173 KB)


Unieważnienie postępowania (pdf, 331 KB)

____________________________

30.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego w miejscu atrakcyjnym turystycznie na terenie RP dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.


Więcej informacji w załączonych plikach

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne - wyjazd 10- dniowy (pdf, 581 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (pdf, 653 KB)
Zal_nr_2_ opis przedmiotu zamówienia (pdf, 734 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 670 KB)

Informacja z otwarcia ofert(pdf, 136 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(pdf, 653 KB)

____________________________

05.06.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych i osób bliskich dziecku.

Więcej informacji w załączonych plikach:


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 116 KB)

____________________________

04.06.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przygotowania i dostarczenia obiadu/lunchu.
Więcej informacji w załączonych plikach:


formularz cenowy przerwa obiadowa (pdf, 123 KB)
zaproszenie do złożenia oferty przerwa obiadowa (pdf, 120 KB)
opis przedmiotu zamowienia przerwa obiadowa (pdf, 126 KB)

____________________________

28.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz osób bliskich dziecku w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2" Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (pdf, 171 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia. (pdf, 111 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 175 KB)
Zapytanie cenowe (pdf, 184 KB)

UNIEWAŻNIENIE (pdf, 88 KB)

____________________________

24.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że otwarto otrzymane oferty dotyczące zapytania cenowego pn. „Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu edukacyjno – kulturalnego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z Domu dziecka w Wojsławicach” w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Wiecej informacji w załączonym pliku:    www.pcprzdunskawola.pl/pobierz/3842

____________________________

23.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Więź jako czynnik ochronny” dla kadry Domu Dziecka oraz pracowników PCPR w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.


Więcej informacji w załączonych linkach:

zaproszenie do złożenia oferty specjalista (pdf, 824 KB)

opis przedmiotu zamowienia specjalista (pdf, 825 KB)

formularz cenowy specjalista (pdf, 776 KB)

____________________________

23.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, w związku z realizacją projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przygotowania i dostarczenia obiadu/lunchu.

Więcej informacji w załączonych linkach:
zaproszenie do złożenia oferty przerwa obiadowa (pdf, 778 KB)
opis przedmiotu zamowienia przerwa obiadowa (pdf, 849 KB)
formularz cenowy przerwa obiadowa (pdf, 777 KB)

____________________________

16.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na „Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do kina dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z Domu Dziecka w Wojsławicach” w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Zapytanie cenowe (pdf, 482 KB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (pdf, 465 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia. (pdf, 780 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 1.07 MB)

____________________________

24.04.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Więź jako czynnik ochronny” dla kadry Domu Dziecka oraz pracowników PCPR w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Więcej informacji w załącznikach: 

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 488 KB)

Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (pdf, 636 KB)

Zal-nr-2 opis przedmiotu zamowienia (pdf, 823 KB)

Zal- nr 3- wzor umowy (pdf, 1.06 MB)

____________________________

05.04.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Więź jako czynnik ochronny” dla kadry Domu Dziecka oraz pracowników PCPR w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Więcej informacji w załączonych plikach


____________________________

05.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci."

Więcej informacji w załączonym pliku

____________________________

29.01.2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje iż na ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o nazwie „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci”, w którym zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola a beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola wpłynęły oferty - więcej informacji w załączonym pliku.

____________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o nazwie Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci.

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy
Wzór umowy

____________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie świadczenia usług medycznych dla Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu zduńskowolskiego.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy
Wzór umowy

____________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, w związku z realizacją projektu “Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie “Kompleksowej usługi cateringowej wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 r. realizowanych w ramach projektu pn. “Rodzinka jest dobra na wszystko”

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy
Wzór umowy

informacja o zlozonych ofertachOpublikował: Paweł Głuszkowski
Publikacja dnia: 10.01.2020
Podpisał: Mariusz Kubiak
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 856