bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Witamy na naszej nowej stronie BIP.

Pokaż aktualności z roku:

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

22.10.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Zapytanie ofertowe - fizjoterapia (pdf, 6.07 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty (pdf, 1.56 MB)
Zał nr 1 Formularz oferty - fizjoterapia (docx, 68 KB)
Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 796 KB)
Zał nr 3a Wzór umowy (pdf, 3.92 MB)
Zał nr 3b Wzór umowy (pdf, 3.5 MB)

Zaproszenie do złożenia oferty na

29.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na zamówienie na usługi społeczne pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje dla dzieci" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne - korepetycje (pdf, 208 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (pdf, 200 KB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty korepetycje (docx, 63 KB)
Zał nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA KOREPETYCJE (pdf, 140 KB)
Zał_nr_3_wzór umowy korepetycje (pdf, 198 KB)


informacja z otwarcia ofert - korepetycje (pdf, 3.79 MB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakup 86 szt. komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

24.08.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o nazwie: Zakup 86 szt. komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Więcej informacji w załączonych plikach.

Klauzula informacyjna:

http://www.pcprzdunskawola.pl/o_nas/1665,ochrona_danych_osobowych_w_pcpr.htmlcovid-zaproszenie (pdf, 1.55 MB)

covid-form ofertowy (pdf, 500 KB)

covid-wzór umowy (pdf, 956 KB)

PassMark CPU Benchmarks (pdf, 716 KB)Unieważnienie postępowania (pdf, 304 KB)

Realizacja zadań publicznych - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr VI/138 /20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla:

  • Stowarzyszenia Tkalnia w wysokości 5.000,00 zł.
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15.000,00 zł.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w ząłączonych plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 845 KB)
Zal_nr_ 1_Formularz oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 125 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 190 KB)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 788 KB)

Ogłoszenie o zamówienie na usługę społeczną pn. pn.

02.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu nad morzem na terenie RP dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Ogłoszenie usługi społeczne 7-dniowy wyjazd terapeutyczny (pdf, 7.08 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_ opis przedmiotu zamówienia (pdf, 163 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 207 KB)

Odpowiedzi na zapytania (pdf, 690 KB)

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 779 KB)

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (pdf, 916 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 354 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

29.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 6.62 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 149 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 179 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 527 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 866 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 326 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

25.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
Zapytania ofertowe - powtórzone (pdf, 6.23 MB)
Zal_nr_1_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty powtórzony (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia powtórzony (pdf, 140 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 188 KB)


Ogłoszenie o wyborze (pdf, 801 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 336 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

23.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi społecznej pn."Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej z zakresu FASD dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Ogłoszenie na usługi społeczne (pdf, 5.88 MB)
Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty (docx, 98 KB)
Zal_ 2_ Opis przedmiotu zamowienia (docx, 63 KB)
Zal_3_ Wzór umowy (docx, 81 KB)

Zal_nr_1_do ogłoszenia _Formularz_oferty_1 (docx, 63 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 808 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 358 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.

13.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II (pdf, 835 KB)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. I (pdf, 835 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 398 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

20.04.2020

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji w plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)

Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)

Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)

Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 361 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

20.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego uczestnkom projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.63 MB)
Zał_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zał_nr_2 do _ogłoszenia_Opis_przedmiotu _zamówienia (pdf, 685 KB)
Zał_ nr_3 _do_ogłoszenia_ wzór _umowy (pdf, 185 KB)
Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1014 KB)Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 361 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu

09.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zapytanie ofertowe (pdf, 6.36 MB)
Zal_nr_1a_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zal_nr_1b_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Formularz asortymentowo-cenowy do części a, b (docx, 60 KB)
Zal _nr _2a_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 156 KB)
Zal _nr _2b_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)
Zal_nr_3a_Wzór umowy (pdf, 174 KB)
Zal_nr_3b_Wzór umowy (pdf, 173 KB)
Zal_nr_1a_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Zal_nr_1b_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Formularz_asortymentowo-cenowy_do_części_a,_b (doc, 124 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 1 (pdf, 620 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 2 (pdf, 687 KB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 371 KB)Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 347