bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP

Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  • Adres: ul. Dąbrowskiego 15
  • ul. Getta Żydowskiego 4A
  • 98-220 Zduńska Wola
  • NIP: 829-15-32-561

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko"

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie usługi psychoterapii dla uczestników projektu: "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w ząłączonych plikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 845 KB)
Zal_nr_ 1_Formularz oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 125 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 190 KB)

Realizacja zadań publicznych - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

31.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr VI/138 /20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla:

  • Stowarzyszenia Tkalnia w wysokości 5.000,00 zł.
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15.000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówienie na usługę społeczną pn. pn.

02.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu nad morzem na terenie RP dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Ogłoszenie usługi społeczne 7-dniowy wyjazd terapeutyczny (pdf, 7.08 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal_nr_2_ opis przedmiotu zamówienia (pdf, 163 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 207 KB)

Odpowiedzi na zapytania (pdf, 690 KB)

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 779 KB)

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (pdf, 916 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn.

29.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi społecznej pn. "Świadczenie usługi lidera grupy wsparcia w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 6.62 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (docx, 63 KB)
Zal _nr _2 _Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 149 KB)
Zal _nr_ 3_Wzór umowy (pdf, 179 KB)


Informacja z otwarcia ofert (pdf, 527 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 866 KB)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf, 326 KB)Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 08.06.2017
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 131 574