bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2014 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez AUTO- MARGO Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Szcześniak, 98- 200 Sieradz, ul. Jana Kazimierza 3.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 11 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu, 98- 200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO)       „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 11 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO)  „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, nr sprawy PC-IV-POKL.242.7.2014

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 11 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, nr sprawy PC-IV-POKL.242.6.2014

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 30.10.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 30.10.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 11 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.09.2014 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Ośrodek Kształcenia Kursowego GLOB, ul. Królewska 8, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 10.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.07.2014 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę „EKO- BUD” Piotr Haraszkiewicz, ul. Warcka 15, 98- 200 Sieradz.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 10.07.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Dokumentacja projektowa- Załącznik nr 1 do SIWZ.rar

Przedmiary robót- Załącznik nr 2 do SIWZ.rar

STWiORB- Załącznik nr 3 do SIWZ.

STWiORB_branza_budowlana_i_zagosp_terenu_Zal_nr_3_do_SIWZ.pdf
STWiORB_branza_elektryczna_Zal_nr_3_do_SIWZ.pdf
STWiORB_branza_sanitarna_Zal_nr_3_do_SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2014 r.


Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95- 200 Pabianice.


Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.05.2014 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska, ul. Bobrowiecka 9 bud. D1 pok 206, 00- 728 Warszawa.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 28.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 28.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.04.2014 r.


Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Gabinet psychologiczny Gabriela Wtorkiewicz, 93- 506 Łódź, ul. Pabianicka 27/29 lok. 69a.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 03.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie. Szacunkową kalkulację kosztów prosimy sporządzić na załączonym formularzu cenowym.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 31.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a, 98- 220 Zduńska Wola
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.pcprzdunskawola.pl i www.bip.pcprzdunskawola.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 44 ust. 5, art. 76 ust. 4 pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) tj.:

1. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych i istniejącej rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

2. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

3. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 26.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie. Szacunkową kalkulację kosztów prosimy sporządzić na załączonym formularzu cenowym.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 26.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników (BO) projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 14.11.2014
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 26.03.2014
Dokument oglądany razy: 8 666