bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2013 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.11.2013 r.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Gabinet psychologiczny Gabriela Wtorkiewicz, 93- 506 Łódź, ul. Pabianicka 27/29 lok. 69a.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2013 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu organizacji księgowości małych i średnich przedsiębiorstw dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe „UNIVERSUM”, ul. Słowackiego 7, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 13.11.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla jednego uczestnika projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo- Handlowe „UNIVERSUM”, ul. Słowackiego 7, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo- Handlowe „UNIVERSUM”, ul. Słowackiego 7, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG i MIG dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo- Handlowe „UNIVERSUM”, ul. Słowackiego 7, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 30.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu organizacji księgowości małych i średnich przedsiębiorstw dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 30.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla jednego uczestnika projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 15.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 15.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG i MIG dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 04.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG i MIG dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 04.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów dla uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.10.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowo- Handlowe „UNIVERSUM”, ul. Słowackiego 7, 98- 220 Zduńska Wola.

Ogloszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.09.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90 - 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogloszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90 - 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogloszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogloszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 17.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Zalacznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 05.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


 Zaproszenie do przesłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 05.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- opiekunka domowa i dziecięca dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 05.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu bukieciarstwa w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:Kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03.09.2013


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:Kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 02.09.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:Kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

SIWZ.pdf
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 14.08.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu- przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 14.08.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu- przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 14.08.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.07.2013

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Ośrodek Kształcenia Kursowego GLOB, 98- 220 Zduńska Wola, ul. Królewska 8.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 25.06.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Zalacznik nr 1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2013 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.05.2013

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o., 95 - 200 Pabianice, ul. Zamkowa 3.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2013

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum firm: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego „Psychocenter”, ul. Rumińskiego 3, 62- 800 Kalisz oraz EKO- SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz, ul. Rumińskiego 3, 62- 800 Kalisz.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 22.04.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu
„Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 22.04.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2013 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz indywidualnego poradnictwa prawnego w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2013 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych
w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 26.11.2013
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 20.03.2013
Dokument oglądany razy: 7 435