bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2012 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla 7 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 4 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu księgowości komputerowej i obsługi biurowej dla 4 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 15 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 3 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.


Ogłoszenie.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla 1 niepełnosprawnego Beneficjenta Ostatecznego w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu, 95- 200 Pabianice, ul. Zamkowa 3.

Ogloszenie.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunka domowa i dziecięca dla 2 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu, 95- 200 Pabianice, ul. Zamkowa 3.

Ogloszenie.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o ponownym wyborze oferty 04.09.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bukieciarstwa dla 3 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu, 95- 200 Pabianice, ul. Zamkowa 3.

Ogloszenie.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.08.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 3 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 2 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu, 95 200 Pabianice, ul. Zamkowa 3.

Ogloszenie.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bukieciarstwa dla 3 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę AB Dagmara Mróz, 90- 062 Łódź, ul. Piotrkowska 134.

Ogloszenie.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla 7 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych, w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 4 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 3 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 2 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bukieciarstwa dla 3 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu księgowości komputerowej i obsługi biurowej dla 4 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych, w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 15 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 3 osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla 1 niepełnosprawnego Beneficjenta Ostatecznego w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunka domowa i dziecięca dla 2 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych, w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu z zakresu księgowości komputerowej i obsługi biurowej w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- opiekunka domowa i dziecięca w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- przedstawiciel handlowy w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu kosmetycznego w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu- przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu bukieciarstwa w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert.pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2012 Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Centrum Języków Obcych Jodar Dariusz Czołnowski, 95- 050 Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 6.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.06.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, 58- 306 Wałbrzych, ul. Pogodna 8.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 osób w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, 98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę „Wawrosz” Sp. j., 43- 300 Bielsko Biała, ul. Warszawska 158.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 osób w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstepny opis przedmiotu zamowienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Zalacznik Nr 1 do SIWZ.pdf
Załącznik do umowy Protokół odbioru.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.2.2012, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację i realizację indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Formularz cenowy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.04.2012

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 13 uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o., 90- 051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12.

Ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogloszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf
Załącznik do umowy Protokół odbioru.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.04.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 13 uczestników projektu w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf
Załącznik nr 1.pdf
SIWZ.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Formularz cenowy.pdf
Wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zaproszenie do przesyłania ofert cenowych.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2012 Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapraszenie do przesyłania ofert na dostawę samochodu osobowego
Wstępny opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 20.03.2013
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 13.03.2013
Dokument oglądany razy: 5 751