bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 19.06.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy PRAWNIKA na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. prawnik.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 29.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o ponownym rozpoczęciu procedury rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy PRAWNIKA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

prawnik .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 29.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy SPECJALISTY DO SPRAW REHABILITACJI na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. rehabilitant .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 14.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy PSYCHOLOGA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. warsztatów kompetencji psychospołecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. trening kompetencji.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 14.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy PSYCHOLOGA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. psycholog.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 14.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy DORADCY ZAWODOWEGO na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. doradcy zawodowego.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 14.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy ASYSTENTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH do świadczenia usług w okresie maj-grudzień 2012 r. na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

infor. o zatrud. asystenta.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 14.05.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o ponownym rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy PRAWNIKA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

prawnik.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 23.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy SPECJALISTY DO SPRAW REHABILITACJI na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

rehabilitant.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 18.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy ASYSTENTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH do świadczenia usług w okresie maj-grudzień 2012 r. na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

asystent osoby niepełnosprawnej.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 18.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy PSYCHOLOGA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. warsztatów kompetencji psychospołecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

warsztaty psychospołeczne .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 18.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy PSYCHOLOGA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

psycholog.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie 18.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy PRAWNIKA na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

prawnik.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie  18.04.2012

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy DORADCY ZAWODOWEGO na przeprowadzenie w okresie maj-październik 2012 r. indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

doradca zawodowy.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 13.03.2013
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 7 908