bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2011 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.11.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.16.2011, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek, 98-200 Sieradz, ul. P.O.W. 46.

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.11.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu bukieciarstwa w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.12.2011, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5.

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  08.11.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu kosmetycznego w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.10.2011, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  02.11.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.13.2011, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98 220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  28.10.2011 

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu nauki alfabetu Braille’a w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.15.2011, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  28.10.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu grafiki komputerowej oraz projektowania stron WWW w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.11.2011, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  28.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Kurs prawa jazdy kat. C w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
Załącznik nr 1.pdf
SIWZ.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  28.10.2011

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.14.2011, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie kursu nauki alfabetu Braille’a w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Kurs prawa jazdy kat. C w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie kursu bukieciarstwa w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie kursu grafiki komputerowej oraz projektowania stron WWW w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 20.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie kursu kosmetycznego w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu grafiki komputerowej oraz projektowania stron WWW dla 3 uczestników projektu zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu bukieciarstwa dla 7 uczestników projektu, w tym 5 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu nauki alfabetu Braille’a dla 2 uczestników projektu zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu dokształcającego początkowego: kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach dla 2 uczestników projektu zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu prawa jazdy kat. C dla 1 uczestnika projektu zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu kosmetycznego dla 6 uczestników projektu, w tym 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie Rynku  07.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu pracownik administracyjno – biurowy dla 2 uczestników projektu zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  05.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego z modułem prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie warsztatów autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie kursu na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  03.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „ Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie kursu – kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie treści SIWZ  13.09.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zamieszcza wyjaśnienie treści SIWZ o udzielenie zamówienia publicznego znak: PC-IV-POKL.242.9.2011.

Wyjaśnienie do SIWZ.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 09.09.2011 r.

Zorganizowanie kursu na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  09.09.2011 r.

Zorganizowanie kursu – kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  09.09.2011 r.

Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego z modułem prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 09.09.2011 r.

Zorganizowanie kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  09.09.2011 r.

Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 09.09.2011 r.

Zorganizowanie warsztatów autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  09.09.2011 r 

Zorganizowanie kursu na przedstawiciela handlowego w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie Rynku  17.08.2011 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację warsztatów autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dla 64 osób w tym 49 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załacznik_nr_1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 10.08.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 20 osób w tym 16 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 10.08.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży dla 5 uczestników projektu, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 10.08.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C+E dla 2 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna oraz kat. D dla 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  10.08.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 16 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  10.08.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla 2 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1.pdf
Rozeznanie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  15.06.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu przedstawiciel handlowy dla 6 osób w tym 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym
Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1 przedstawiciel handlowy.pdf
Rozeznanie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.06.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zorganizowanie wyjazdowego kursu komputerowego ECDL w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie."

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  18.05.2011

Zorganizowanie wyjazdowego kursu komputerowego ECDL w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku  11.05.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu "Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację kursu komputerowego ECDL dla 20 osób niepełnosprawnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Rozeznanie.pdf
Zalacznik nr 1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  06.05.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zorganizowanie wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   21.04.2011 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:Zorganizowanie wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o przetargu.pdf
Specyfikacja do ogłoszenia 21.04.2011.pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 21.04.2011.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozeznanie rynku 11.04.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 72 osób, zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1.pdf
Rozeznanie.pdf Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 23.02.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 22.02.2012
Dokument oglądany razy: 8 121