bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2010 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 06.09.2010

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w podziale na następujące zadania:
Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych
Zadanie II Kurs komputerowy na poziomie podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych
Zadanie III Kurs na prawo jazdy: kat. B dla 5 osób; kat. C dla 1 osoby; kat. CE dla 1 osoby
Zadanie IV Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych dla 6 osób w tym 2 osoby niepełnosprawne
Zadanie V Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób w tym 5 osób niepełnosprawnych, nr sprawy PC.IV 3431 – 6/2010, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Zbigniew Jonczyk, 98-220 Zduńska Wola, ul. Srebrna1/6

ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23.08.2010
Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko – introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, nr sprawy PC.IV 3431 – 5/2010, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: „Metix” s. c. P. Tasarz D. Kołczak ul. Łaska 97, 98 – 220 Zduńska Wola

ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 23.08.2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zalacznik_Nr_1_2010.pdf
Specyfikacja_kursy_2010.pdf
Ogloszenie_23_sierpnia_2010.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 11.08.2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko-introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej” w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zalacznik _nr_1_nowy.pdf
Specyfikacja_warsztaty_stolarskie.pdf
Ogloszenie_warsztaty.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 03.08.2010 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) w dniu dzisiejszym tj. 03 sierpnia 2010 roku unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko – introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej” nr sprawy PC.IV 3431 3/2010.

przetarg2010-27-ogloszenie_o_uniewaznienie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.07.2010
Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Dostawę wyposażenia na potrzeby warsztatów Zdrowy styl życia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, nr sprawy PC.IV 3431 – 2/2010, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C.

ogloszenie_zdrowy_styl_zycia.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 05.07.2010 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko-introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej” w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf
Specyfikacja-warsztaty_stolarskie_wrsja_ostateczna.pdf
Ogloszenie_warsztaty_stol.intr.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 05.07.2010
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.) w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2010 roku unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko – introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej” nr sprawy PC.IV 3431 1/2010.

ogloszenie_o_uniewaznieniu.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 28.06.2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Dostawa wyposażenia na potrzeby warsztatów „Zdrowy styl życia” w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Specyfikacja-zdrowy_tryb_zycia.pdf
Ogloszenie-zdrowy_styl_zycia.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 28.06.2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Dostawa wyposażenia dla nowoutworzonej pracowni stolarsko-introligatorskiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej” w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zalacznik nr 1do SIWZ.pdf
Specyfikacja-warsztaty_stolarskie.pdf
Ogloszenie_warsztaty_stol.intr.pdf Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 21.02.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 21.02.2012
Dokument oglądany razy: 6 623