bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2009 rok

OGŁOSZENIE  08.12.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie:
„Kurs dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej i HACCP dla 34 osób”

ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 26.11.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W zakresie: „Kurs dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej i HACCP dla 34 osób”

zalacznik nr 1.pdf
specyfikacja.pdf
ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: 
„Kurs refleksologii stóp zaawansowany 2 stopnia”

refleksologia.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: \"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: 
I Kurs na prawo jazdy kat. B dla 4 osób;
II Kurs na prawo jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla 3osób;
III Kurs na przewóz rzeczy dla 2 osób;
IV Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych dla 4 osób;
V Kurs komputerowy na poziomie podstawowym dla 19 osób;
VI Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 13 osób

prawo_jazdy.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: '"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: 
Zadanie I Kurs księgowości komputerowej dla 5 osób
Zadanie II Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 8 osób

ksiegowosc2.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.09.2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: „Kurs kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci”.

kosmetyczny.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 11.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W zakresie: 
Zadanie I Kurs księgowości komputerowej dla 5 osób.
Zadanie II Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 8 osób.

specyfikacja.pdf
zal1.pdf
Ogloszenie o przetargu.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 11.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W zakresie: „Kurs kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci”

Zalacznik Nr 1.kosmetyczny.pdf
Ogloszenie o przetargu.pdf
Kosmetyczny-specyfikacja.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 10.09.2009
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. „Kurs refleksologii stóp zaawansowany 2 stopnia” 

przetarg2009-31-Zal_Nr1.pdf
przetarg2009-31-siwz_refleksol.pdf
przetarg2009-31-Ogloszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  09.09.2009
 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 ze zm.) w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2009 roku unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie: 
Zadanie I Kurs na prawo jazdy kat. B dla 3 osób.
Zadanie II Kurs na prawo jazdy kat. B z automatyczną skrzynia biegów dla 3 osób.
Zadanie III Kurs na przewóz rzeczy dla 2 osób.
Zadanie IV Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych dla 4 osób, nr sprawy PC.IV.3431-3/2009.

Uniewaznienie przetargu-notatka[1].pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 03.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: kurs masażu.


Wybor-ogloszenie.pdf
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02.09.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zal. nr 1.pdf
Kierowca-specyfikacja.pdf
Ogloszenie o przetargu.pdf
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 27.08.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w zakresie: „Kurs refleksologii stóp zaawansowany 2 stopnia”.


Ogłoszenie     SIWZ      Zał. Nr 1
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 27.08.2009
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczonym pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w zakresie: „Kurs masażu”.


przetarg2009-32-Zal_Nr1.pdf
przetarg2009-32-siwz_masaz.pdf
przetarg2009-32-Ogloszenie.pdf

 Opublikował: Marcin Sławiński
Publikacja dnia: 21.02.2012
Podpisał: Marcin Sławiński
Dokument z dnia: 21.02.2012
Dokument oglądany razy: 7 078