bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
  ul. Dąbrowskiego 15
  98-220 Zduńska Wola
  tel./fax: 43 824 99 90, 43 824 99 99
  e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


  ___________________________________

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

09.04.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zapytanie ofertowe (pdf, 6.36 MB)
Zal_nr_1a_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Zal_nr_1b_do zapytania ofertowego _Formularz_oferty (docx, 64 KB)
Formularz asortymentowo-cenowy do części a, b (docx, 60 KB)
Zal _nr _2a_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 156 KB)
Zal _nr _2b_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 139 KB)
Zal_nr_3a_Wzór umowy (pdf, 174 KB)
Zal_nr_3b_Wzór umowy (pdf, 173 KB)
Zal_nr_1a_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Zal_nr_1b_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB)
Formularz_asortymentowo-cenowy_do_części_a,_b (doc, 124 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 1 (pdf, 620 KB)
Ogłoszenie o wyborze na czesc 2 (pdf, 687 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu

11.03.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".


Zal_nr_1a_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB) /br> Zal_nr_1b_do_zapytania_ofertowego__Formularz_oferty (doc, 105 KB) /br> Formularz_asortymentowo-cenowy_do_części_a,_b (doc, 124 KB) /br>

Zaproszenie do złożenia oferty na wyjazd kulturalno-edukacyjny

03.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz osób bliskich dziecku połaczonego z elementami zajęć przeciw wypaleniu zawodowemu i zmęczeniu" w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2" Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe (pdf, 5.16 MB)
Zal_nr_1_do_zapytania cenowego_Formularz_oferty (docx, 101 KB)
Zał-nr-2 opis przedmiotu zamówienia (pdf, 110 KB)
Zal_nr_3_Wzór umowy (pdf, 187 KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 1.02 MB)


Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (pdf, 801 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.

28.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu terapeutycznego w ciekawym turystycznie miejscu w górach w okresie ferii zimowych dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Więcej informacji w załącznikach:


Ogłoszenie_o_zamówieniu na usługi społeczne (pdf, 5.99 MB)
Zal_nr_1_do_ogłoszenia_Formularz_oferty (doc, 96 KB)
Zal_nr _2_Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 160 KB)
Zal_nr_3_umowa (pdf, 206 KB)Informacja z otwarcia ofert (pdf, 141 KB)Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf, 1.39 MB)


Ogłoszenie o zawarciu umowy. (pdf, 377 KB)Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: Michał Kaczmarek
Dokument z dnia: 18.01.2012
Dokument oglądany razy: 155 393